کاربرد مواد BMC

کاربرد مواد  BMC در ایران در صنایع مختلف می باشد که در اینجا به برخی از کاربردهای مواد BMC اشاره می کنیم:

  • صنابع خودرو و حمل و نقل کاسه چراغ خودرو BMC کاسه چراغ خودرو BMC
  • صنایع برق و الکتریک
  • صنایع لوازم خانگی
  • صنعت ساختمان
  •  صنایع دفاعی

X